แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 77
กิจกรรม ๕ ส สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 118
กิจกรรม Bike For Mom เขียนโดย admin 111
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/๑๘ กลุ่มจังหวัด เขียนโดย admin 200
การประชุมแผนพัฒนาสถิติระดับกลุ่มจังหวัด เขียนโดย admin 178
กิจกรรม ๕ ส ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 139
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เขียนโดย admin 190
การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 207
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เขียนโดย admin 276
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงภาครัฐ (GIN) จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 502

หมวดหมู่รอง

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298