แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Infographic 2561 เขียนโดย admin 60
แผนแม่บทสถิติ เขียนโดย admin 54
ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 76
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 53
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 72
การสำรวจความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561 เขียนโดย admin 92
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 101
ข่าวกิจกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 163
ข่าวกิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 352
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นฯ เขียนโดย admin 135

หมวดหมู่รอง

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298