แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม เขียนโดย admin 1
การสำรวจความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561 เขียนโดย admin 18
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 43
ข่าวกิจกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 116
ข่าวกิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 207
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นฯ เขียนโดย admin 90
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย admin 24
INFOGRAPHIC ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 100
บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ตามชุดข้อมูลกลาง เขียนโดย admin 92
METADATA ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 121

หมวดหมู่รอง

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298