แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวกิจกรรมงานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 260
ข่าวกิจกรรมงานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 461
แผนแม่บทสถิติ เขียนโดย admin 523
ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 399
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 390
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 423
การสำรวจความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561 เขียนโดย admin 426
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 404
ข่าวกิจกรรมงานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 482
ข่าวกิจกรรมงานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 983

หมวดหมู่รอง

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298