แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 12
เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 69
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 46
เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 28
กิจกรรมวันธงชาติไทย ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 35
ร่วมกิจกรรมอาสาเฉพาะกิจ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย เขียนโดย admin 30
นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 29
เข้าร่วมเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลสำรวจ โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีจังหวัดตาก เขียนโดย admin 24
กิจกรรมเพื่อมวลชน 4.0 เขียนโดย admin 31
สุโขทัยจัดมหกรรมขับเคลื่อนโยบายกระทรวงการคลังเพื่อประชารัฐ เขียนโดย admin 27

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298