แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวกิจกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 70
ข่าวกิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 88
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นฯ เขียนโดย admin 60
INFOGRAPHIC ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 83
บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ตามชุดข้อมูลกลาง เขียนโดย admin 75
METADATA ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 103
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 67
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/๑๘ กลุ่มจังหวัด เขียนโดย admin 175
การประชุมแผนพัฒนาสถิติระดับกลุ่มจังหวัด เขียนโดย admin 153
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เขียนโดย admin 167

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298