แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวกิจกรรมงานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 29
ข่าวกิจกรรม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 296
แผนแม่บทสถิติ เขียนโดย admin 363
ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 257
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 245
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 271
การสำรวจความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561 เขียนโดย admin 268
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 263
ข่าวกิจกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 339
ข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 700

หมวดหมู่รอง

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298