แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนแม่บทสถิติ เขียนโดย admin 5
ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 24
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 23
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 42
การสำรวจความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561 เขียนโดย admin 60
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 70
ข่าวกิจกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 131
ข่าวกิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 270
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นฯ เขียนโดย admin 109
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย admin 31

หมวดหมู่รอง

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298