แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งจังหวัดสุโขทัยที่ 2671/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 17
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 80
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เขียนโดย admin 364
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 233
บทวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย ปี 2563 เขียนโดย admin 64
OIT สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 504
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 419
เทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 256
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 358
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 371

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298