แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 53
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 95
รายงานผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 97
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 205
ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 280
ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 131
เน็ตประชารัฐจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 116
แผนภาพ Infographic เขียนโดย admin 265
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 169
INFOGRAPHIC ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 134

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298