แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 4
เทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 7
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 17
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 54
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 71
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ "ข้าว" จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 113
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ "การท่องเที่ยว" จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 139
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย admin 146
งบการทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 203
ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 282

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298