แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
OIT สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 112
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 204
เทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 93
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 139
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 159
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 117
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ "ข้าว" จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 169
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ "การท่องเที่ยว" จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 219
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย admin 190
งบการทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 253

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298