แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 33
รายงานผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 37
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 87
ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 102
ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 67
เน็ตประชารัฐจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 81
แผนภาพ Infographic เขียนโดย admin 206
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 128
INFOGRAPHIC ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 78
Mind Map ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 373

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298