แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 83
เทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 54
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 86
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 113
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 87
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ "ข้าว" จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 134
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ "การท่องเที่ยว" จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 166
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย admin 165
งบการทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 217
ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 304

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298