แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
OIT สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 112
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 205
เทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 94
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 140
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 160
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 117
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ "ข้าว" จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 169
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ "การท่องเที่ยว" จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 219
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย admin 190
งบการทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 253
ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 350
สสช.งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชั่น เขียนโดย admin 212
บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 406
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 317
รายงานผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 331
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 546
ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 789
ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 344
เน็ตประชารัฐจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 305
แผนภาพ Infographic เขียนโดย admin 537
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 403
INFOGRAPHIC ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 378
Mind Map ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 1303
นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส เขียนโดย admin 347
การให้และการรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 348
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 405
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 350
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 444
ผลการสารวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 เขียนโดย admin 453
การจัดการระบบสถิติของจังหวัด เขียนโดย admin 379

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298