แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งจังหวัดสุโขทัยที่ 2671/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 17
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 80
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เขียนโดย admin 364
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 233
บทวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย ปี 2563 เขียนโดย admin 64
OIT สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 504
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 420
เทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 256
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 358
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 371
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 228
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ "ข้าว" จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 288
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ "การท่องเที่ยว" จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 436
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย admin 312
งบการทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 362
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 467
สสช.งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชั่น เขียนโดย admin 317
บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 516
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 429
รายงานผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 448
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 665
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 968
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 442
เน็ตประชารัฐจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 407
แผนภาพ Infographic เขียนโดย admin 639
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 517
INFOGRAPHIC ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 486
Mind Map ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 1537
นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส เขียนโดย admin 444
การให้และการรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 444
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 533
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 453
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 546
ผลการสารวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 เขียนโดย admin 550
การจัดการระบบสถิติของจังหวัด เขียนโดย admin 477

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298