แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 40
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance) เขียนโดย admin 83
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 74
หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2564 เขียนโดย admin 76
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 122
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564 (งานนับจดปี 2564) เขียนโดย admin 317
คำสั่งจังหวัดสุโขทัยที่ 2671/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 139
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 251
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เขียนโดย admin 533
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 369
บทวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย ปี 2563 เขียนโดย admin 180
เทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 332
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 492
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ "ข้าว" จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 385
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ "การท่องเที่ยว" จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 626
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย admin 395
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 552
สสช.งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชั่น เขียนโดย admin 400
บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 615
รายงานผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 531
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 1156
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 511
เน็ตประชารัฐจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 486
แผนภาพ Infographic เขียนโดย admin 738
INFOGRAPHIC ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 561
Mind Map ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 1725
นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส เขียนโดย admin 525
การให้และการรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 516
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 638
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 526
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 619
ผลการสารวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 เขียนโดย admin 631
การจัดการระบบสถิติของจังหวัด เขียนโดย admin 573

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้39
เมื่อวาน101
อาทิตย์นี้39
เดือนนี้1628
ทั้งหมด51623

Powered by Kubik-Rubik.de