แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 40
บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 29
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 81
รายงานผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 81
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 169
ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 247
ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 118
เน็ตประชารัฐจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 110
แผนภาพ Infographic เขียนโดย admin 254
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 157
INFOGRAPHIC ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 119
Mind Map ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 453
นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส เขียนโดย admin 133
การให้และการรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 160
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 189
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 134
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 222
ผลการสารวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 เขียนโดย admin 232
การจัดการระบบสถิติของจังหวัด เขียนโดย admin 147

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298