แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance) เขียนโดย admin 15
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 18
หมายเลขโทรศีพท์สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2564 เขียนโดย admin 13
OIT สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ปี 2564 เขียนโดย admin 88
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 48
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 61
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564 (งานนับจดปี 2564) เขียนโดย admin 264
คำสั่งจังหวัดสุโขทัยที่ 2671/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 102
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 210
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เขียนโดย admin 484
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 340
บทวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย ปี 2563 เขียนโดย admin 129
OIT สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ปี 2563 เขียนโดย admin 605
เทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 297
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 450
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ "ข้าว" จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 348
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ "การท่องเที่ยว" จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 549
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย admin 362
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 513
สสช.งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชั่น เขียนโดย admin 365
บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 576
รายงานผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 493
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 1073
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 479
เน็ตประชารัฐจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 453
แผนภาพ Infographic เขียนโดย admin 689
INFOGRAPHIC ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 528
Mind Map ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 1643
นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส เขียนโดย admin 489
การให้และการรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 484
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 595
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 494
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 589
ผลการสารวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 เขียนโดย admin 595
การจัดการระบบสถิติของจังหวัด เขียนโดย admin 532

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้28
เมื่อวาน118
อาทิตย์นี้358
เดือนนี้358
ทั้งหมด40080

Powered by Kubik-Rubik.de