แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 2
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 39
ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 55
เน็ตประชารัฐจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 74
แผนภาพ Infographic เขียนโดย admin 171
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 122
INFOGRAPHIC ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 71
Mind Map ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 338
นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส เขียนโดย admin 116
การให้และการรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 140
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 158
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 116
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 189
ผลการสารวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 เขียนโดย admin 207
การจัดการระบบสถิติของจังหวัด เขียนโดย admin 99

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298