แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 44
รายงานผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 51
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 111
ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 144
ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 77
เน็ตประชารัฐจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 96
แผนภาพ Infographic เขียนโดย admin 222
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 137
INFOGRAPHIC ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 86
Mind Map ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 398
นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส เขียนโดย admin 126
การให้และการรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 152
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 168
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 124
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 203
ผลการสารวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 เขียนโดย admin 218
การจัดการระบบสถิติของจังหวัด เขียนโดย admin 111

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298