แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 4
เทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 7
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 18
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 55
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 72
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ "ข้าว" จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 114
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ "การท่องเที่ยว" จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 139
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย admin 146
งบการทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 203
ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 282
สสช.งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชั่น เขียนโดย admin 178
บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 350
รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 286
รายงานผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 283
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 492
ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 659
ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 305
เน็ตประชารัฐจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 269
แผนภาพ Infographic เขียนโดย admin 488
งบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 363
INFOGRAPHIC ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 340
Mind Map ชุดข้อมูลกลาง ( ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ) เขียนโดย admin 1160
นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส เขียนโดย admin 310
การให้และการรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 310
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 364
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 308
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 398
ผลการสารวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 เขียนโดย admin 413
การจัดการระบบสถิติของจังหวัด เขียนโดย admin 325

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298