ที่ตั้งสำนักงาน

    
ฝ่ายวิชาการและวางแผน  
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย 
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4  ถ. นิกรเกษม  ต. ธานี  อ.เมืองสุโขทัย  จ.สุโขทัย

http://sukhothai.nso.go.th E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 22982

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298