เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

ร่วมประชุมสรุปผลการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๑

ร่วมพิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี ๒๕๖๑

ร่วมสภากาแฟ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ จังหวัดสุโขทัย

ร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง

ร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2561

ร่วมการจัดงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

ร่วมดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

เน็ตประชารัฐจังหวัดสุโขทัย

ร่วมงานวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดสุโขทัย

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298