เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ตรวจราชการ ณ จุดติดตั้งระบบงานร้านค้าดิจิทัลชุมชนร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๐

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ร่วมสภากาแฟ (ครั้งที่ ๒) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดสุโขทัย

ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

ตรวจราชการ ณ จุดติดตั้งระบบงานร้านค้าดิจิทัลชุมชน

ร่วมประชุมหารือในการต้อนรับ ครม.สัญจร ในจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

ร่วมกิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข โครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ร่วมงานแถลง ประกาศความสำเร็จ โครงการเน็ตประชารัฐการติดตั้งครบ ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนทั่วประเทศไทย

ประชุมเตรียมความพร้อมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในจังหวัดสุโขทัย

จัดบูทนิทรรศการงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๐

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298