เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ร่วมพิธีรับไฟพระฤกษ์ และพระประทีปพระราชทาน

สำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดสุโขทัย

ร่วมรับการตรวจติดตามผลการดำเนินการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ร่วมสภากาแฟ (ครั้งที่ ๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จังหวัดสุโขทัย

ร่วมพิธี " วันพระบิดาแห่งฝนหลวง " ประจำปี ๒๕๖๐

ออกบูธพบประชาชนโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน "

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "Indochaina Innovative Fair ๒๐๑๗ "

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298