รองปลัดกระทรวงดิจิทัล ลงพื้นที่ติดตามโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่จำกัดสุโขทัย

 

รองปลัดกระทรวงดิจิทัล ลงพื้นที่ติดตาม โครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่จำกัดสุโขทัย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการ ขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐ ณ ที่ทำการกองทุนเงินล้าน หมู่ที่ 8 บ้านวังหว้า ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปุมเกาะ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนให้การต้อนรับ

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า โครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ โครงการเน็ต " ประชารัฐ " ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ทั้ง 247 จุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจ ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และใช้ให้เกิดมูลค่ามากที่สุด ซึ่งรัฐบาลจะเร่งดำเนินการโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปีนี้อย่างน้อย 5 หมื่นกว่าหมู่บ้านแน่นอน..

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298