การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗  นางสาวลัคนา ตันติวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม (พื้นที่เขตตรวจราชการเขต ๑) ได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ของสำนักงานฯ

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298