การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

001-18072014 IMG 8171

     การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/๑๘ กลุ่มจังหวัด โดยมีนายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุม

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298