การสัมมนาผู้ดูแลศูนย์ ICT ฯ

 

001-17062014 P1150321 P1150343


     การสัมมนาผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนและประชาชน  ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเเทศและการสื่อสาร  ในวันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนไกรกลาง  ต.ไกรกลาง  อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย  โดยมีนายจักริน  เปลี่ยนวงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกล่าวให้การต้อนรับ  นางผาณิต  นิติทัณฑ์ประภาส  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับผู้ดูแลศูนย์ ICT ชุมชนในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก  รวมทั้งประชาชนที่สนใจในจังหวัดสุโขทัย

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298