วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา  ถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา  เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา  คือเป็นวันที่พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน  ดังนี้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลก  จึงให้ความสำคัญกับวันวิชาขบูชานี้

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • วันวิสาขบูชา

    วันวิสาขบูชา

  • ข่าวกิจกรรม พ.ศ.๒๕๖๐

  • ข่าวกิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298