วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

     จังหวัดสุโขทัย จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

     เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธา... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • เดือนตุลาคม

  • บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร

    บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ต.นครเดิฐ

  • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

    วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

ฝ่ายวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
ถ. นิกรเกษม ต. ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-5561-1793  Fax 0-5561-0939  Hotline 2298